Servis okien

Základná starostlivosť o okná

Prejsť na: Kovanie, Pánty, Tesnenie, Kľučky, Sklo, Rozbité sklo, Hluk z okolia, Rosenie, Nastavenie prítlakov

Pri kontrolách na našu otázku „Ako ste sa doteraz starali o Vaše okná?“ často dostávame odpoveď: „Len ich umývame.“ V týchto prípadoch sa snažíme vysvetliť klientom princípy základnej starostlivosti o ich okná. Nechýbajú ani odpovede s aktívnym prístupom, ako je pravidelné mazanie kovania či tesnenia, ktoré sú potešujúce.

Princípy - rady základnej starostlivosti:

Kovanie Kovanie

Základná starostlivosť zahŕňa hlavne starostlivosť o okenné kovanie. Je to časť krídla, ktorá zabezpečuje správny prítlak krídla k rámu a funkcie okna, ako sú otváranie, zatváranie a vyklápanie. Dôležité je, aby všetky časti dosadali do seba bez akéhokoľvek zadrhávania. Tým ochránime kovanie pred mechanickým poškodením a ušetríme nemalé peniaze za výmenu zlomenej časti kovania. Výrobcovia odporúčajú premazať kovanie minimálne raz za rok. Z praxe je možné konštatovať, že môžeme povedať, že neublížite kovaniu aj keď ho budete mazať 2x do roka prípravkom na to určený: biela vazelína (v spreji).

Panty Pánty

Súčasťou okien sú aj pánty, na ktorých visí okno v ráme. Práve tie sú často namáhané váhou krídla, a tiež sa skôr opotrebúvajú. Tak, ako na kovaní, aj tu je potrebné sledovať prítomnosť hrdze, čo môže spôsobiť oslabenie materiálu alebo dokonca aj zlomenie daného dielu. Hlavne vo vlhkých miestnostiach, ako je napr. kúpeľňa, je veľmi dôležité kontrolovať stav kovania, aby nedošlo k ulomeniu spodného pántu.

Tesnenie Tesnenie

Jedna z dôležitých častí okien je aj tesnenie. Okná obyčajne majú minimálne dve tesnenia – krídlové a rámové. Treba brať do úvahy, že výrobcov je viacero a nemusí to vždy platiť pri každom okne. Na trhu je množstvo rôznych typov tesnení, ktoré sa líšia od použitých materiálov až po farbu. Dôležité je, aby tesnenie bolo pružné a správne priliehalo k rámu/krídlu okna. Výrobcovia väčšinou používajú gumené tesnenie, ktoré má životnosť od 8-12 rokov. Záleží od použitých materiálov, vplyvu poveternostných podmienok a starostlivosti. Starostlivosť o tesnenia zahŕňa ich natieranie silikónovým olejom minimálne 2x do roka (pred a po zime) z dôvodu spomalenia degradácie materiálu vekom. Dobrá starostlivosť o tesnenie, sa odvďačí zvýšením teploty v miestnosti.

Kľučky Kľučky

Prevádzkový stav kľučky je v veľmi dobrým pomocníkom na odhalenie viacerých problémov. Kľučky sa používaním opotrebujú nielen po povrchu, ale aj ložiská vo vnútri systému kľučky. Tie zvyknú byť zanesené čiastočkami prachu, ktorý jednoducho odstránite nastriekaním prípravku WD-40, prípade bielou vazelínou do ložísk kľučky pod krytkou s následným opakovaným otočením kľučky do rôznych polôh. Treba dbať aj na správne dotiahnutie skrutiek kľučky, ktoré fixujú kľučku v svojej správnej polohe.

Sklo

Pod pojmom izolačné sklo rozumieme dvojsklo (resp. trojsklo), ktoré sa vyznačuje špecifickými technickými hodnotami, konkrétnou úrovňou tepelnej izolácie, protihlukovej ochrany a úrovne bezpečnosti. Jednotlivé sklené tabule izolačného skla môžu byť rôznej hrúbky a takisto môžu byť medzi nimi rôzne rozostupy. Medzisklený priestor je vymedzený dištančnými rámikmi a je naplnený vzácnym plynom (napr. argónom alebo kryptónom).

Typy skiel:

  • Tepelnoizolačné sklá
  • Bezpečnostné izolačné sklá
  • Izolačné sklo s protislnečnou ochranou
  • Zvukovoizolačné sklo

Najčastejšie dôvody pre výmenu skla:

Rozbité sklo Rozbité sklo

V prípade, že sa Vám nešťastne podarilo rozbiť sklo, nemusíte mať hlavu v smútku. Jednoducho nám zavoláte a my sa postaráme o všetko ostatné.

Hluk z okolia

Pokiaľ je byt umiestnený pri rušnej ceste a zdá sa Vám, že z exteriéru preniká do miestnosti nadmerné množstvo hluku, vieme Vám dodať takzvané zvukoizolačné sklo, ktoré znižuje prienik hluku z exteriéru. Dôležitá je tu celková tesnosť okien, nakoľko netesnosť môže spôsobovať prenikanie zvuku/hluku z externého prostredia do interiéru bytu.

Rosenie Rosenie

Ak sa Vám rosí okno v časti medzi sklami, čo je často sprevádzané vytváraním rôznych geometrických tvarov (kruh, kocka, trojuholník), je nutná výmena skla, pretože sa do medzisklenného priestoru dostal vzduch, ktorý nahradil vyššie spomínaný plyn.

Uvažovať nad výmenou sklá je na mieste aj v prípade, ak máte staršie okná a rosia sa Vám v interiéri. Tu je potrebné dať pozor, lebo to môže byť spôsobené aj opotrebovaním zaskievacieho tesnenia, ktoré už neplní svoju funkciu. Odporúčame pred výmenou zavolať technika, ktorý posúdi aktuálny celkový stav okien.

Nastavenie prítlakov

Mnohí klienti sa nás pýtajú, ako sa nastavuje letný zimný režim fungovania okien. Teoreticky je možnosť nastavenia silnejšieho či slabšieho prítlaku krídla k rámu prostredníctvom kovania. Z praktického hľadiska však odporúčame nastaviť prítlaky tak, aby okno správne tesnilo , pričom sa neodporúča prestavovať prítlaky. V praxi sa jedná o otočenie excentra na pohyblivej časti kovania, čím zmeníte spôsob akým do seba zapadajú excenter a protikus na ráme (viď obrázok):
Ukazka pritlakov

Každý excenter na kovaní by mal mať označenie, na základe ktorého sa orientujeme. Jednotliví výrobcovia majú vlastné označenie a systém, preto je potrebné si dávať pozor pri nastavovaní. V našom prípade sa riadime malou dierkou na hrane excentra, ktorú keď otočíme bližšie k tesneniu, dostaneme najväčší možný prítlak krídla. Ak ju ale otočíme smerom k rámu (od tesnenia), v takom prípade dosiahneme najmenší prítlak krídla k rámu.

Dôležité je, aby všetky excentre po celom obvode kovania boli nastavené v rovnakej pozícií. V opačnom prípade by nastavenie nemalo zmysel a môže dôjsť k poškodeniu kovania, či deformácií krídlového rámu.

Veríme, že naše rady k starostlivosti o okná Vám pomôžu odstrániť problémy s oknami, resp. radi Vám pomôžeme problémy odstrániť priamo na mieste.